***

Praca w Polsce


Próbę utworzenia grupy gurdżijewowskiej w Polsce podjęto po spotkaniu we Wrocławiu podczas konferencji w Ośrodku Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych. Od 2003 r. starszy członek Gurdjieff Society z Londynu regularnie przyjeżdża do Polski i jest odpowiedzialny za przekaz nauczania, obejmujący Movements.

Polska grupa gurdżijewowska spotyka się raz w miesiącu; spotkania odbywają się w okolicach Warszawy. W marcu 2007 r. została zarejestrowana w Polsce jako „Stowarzyszenie G.I. Gurdżijewa”.